Pasūtījumu piegāde

Saņemt pēc adreses bezmaksas

zooakai e-veikals piedāvā saņemt savu pasūtījumu bez maksas darba dienu laikā (no 9.00 līdz 17.00) – 18.Novembra ielā 10, Daugavpilī.

Droši pēc sava pasūtījuma varat doties, pēc info īsziņas (SMS) saņemšanas par to, ka pasūtījums ir sagatavots.

Piegādes termiņš var mainīties, atkarībā no preču pieejamības noliktavā.

Uz pakomātu

OMNIVA – pieejami 7 dienas nedēļā, 24 stundas dienā.

Omniva pakomāta ir iespējams saņemt sūtījumus ar kopējo sūtījuma svaru līdz 30 kg, un sūtījuma izmēri nepārsniedz 39 x 38 x 64 cm.

Piegādes cena pasūtījumiem līdz 50.00 € – 3,00 €.

Ja pasūtījuma vērtība būs lielāka par 50.00 € par piegādi uz pakomātu nebūs jāmaksā – BEZMAKSAS piegāde.

Piegāde ar kurjeru

Tavam mīlulim viss nepieciešamais ir pieejams ar piegādi uz mājām, ofisu, vai vasarnīcu.

Piegāde iespējama Daugavpils pilsēta un Daugavpils novadā: 17:00 – 19:00

Piegādes cena Daugavpils pilsētas teritorijā pasūtījumiem līdz 50.00 €  – 4.00 €.

Piegādes cena Daugavpils pilsētas teritorijā pasūtījumiem virs 50.00 €  – BEZMAKSAS.

Piegādes cena Daugavpils novada teritorijā pasūtījumiem līdz 50.00 €  – 10.00 €.

Piegādes cena Daugavpils novada teritorijā pasūtījumiem virs 50.00 €  – 5.00 €.

Pirms piegādes saņemsi īsziņu uz savu norādīto tālruņa numuru, kur būs atkārtoti norādīta visa piegādes informācija.

Garantija

– Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

– Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes un drošuma saglabāšanu.

– Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas iepazīties ar Preču marķējumu un/vai uz Preces iepakojuma norādīto informāciju, un/vai lietošanas instrukciju.

– Garantija ir attiecināma tikai uz Pircējiem, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).

– Ja patērētājs neievēro kādu no ražotāja vai izplatītāja norādēm, tad tas zaudē iespēju izmantot atteikuma tiesības un/vai izvirzīt prasījumus saistībā ar Preču garantiju.

– Piesakot ražotājam vai zooakai.lv prasījumu par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

– Patērētājam ir tiesības pieteikt prasījumu zooakai.lv par Preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu zooakai.lv divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad patērētājs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

– Garantija nav attiecināma, ja Preces bojājumi radušies paša patērētāja vainas dēļ un/vai Precei ir dabisks nolietojums, un/vai Prece izmantota neparedzētiem mērķiem, un/vai Prece bojāta ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un/vai Prece ir neatbilstoši vai nepareizi uzglabāta.

Atteikuma tiesības

 • Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Pircēji, kas ir patērētāji (fiziskās personas, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību). Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā no Preces (Preču daļas) saņemšanas dienas (paziņojot par to zooakai.lv).
 • Lai patērētājs izmantotu atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un sākotnējā izskatā (nebojātām etiķetēm, aizsardzības plēvēm, iepakojumam utt.). Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
 • Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama tikai tiktāl, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā, pretējā gadījumā atteikuma tiesības nebūs iespējams izmantot.
 • Atteikuma tiesības nav izmantojamas gadījumos, kad to paredz normatīvie akti, tai skaitā, bet ne tikai, kad Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš (piemēram barībai un papildbarībai); patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, barību, papildbarību, šampūnus, smēres, šķidrumus, aerosolus, tabletes).
 • Ja patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta zooakai.lv aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa vai e-pasts uz info@zooakai.lv, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, patērētāja kontaktinformāciju, iegādātās Preces nosaukumu, Preces pirkuma maksu un piegādes izdevumus, patērētāja bankas konta numuru, paziņojumu par atkāpšanos no Preces pirkuma līguma. Patērētājam ir pienākums arī pievienot pirkumu apliecinošu dokumentu.
 • Patērētājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādāt Preci zooakai.lv (ja patērētājs ir saņēmis Preci). zooakai.lv ir tiesības neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par Preci, kamēr patērētājs nav nogādājis Preci zooakai.lv. Ja patērētājs neievēro šajā punktā noteikto Preču atpakaļ atdošanas termiņu, tad atteikuma tiesības tiek zaudētas.

Lai lejuplādēt atteikuma veidlapu, nospiediet  Atteikuma_Veidlapa_AKAI.

 • Preci vēlams atdot ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atdošana ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz zooakai.lv norādīto adresi un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.
 • Atteikuma gadījumā zooakai.lv veic samaksātās naudas atmaksu par Preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, Preces un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas. zooakai.lv neatmaksā izdevumus (to daļu) par Preču piegādi, kas ir lielākas par standarta lētāko saņemšanas veidu.

Strīdu risināšana

Sūdzību par pakalpojumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: info@zooakai.lv vai nosūtot uz adresi Latvija, Daugavpils novads, c.Tabore, Oktobra 10., LV-5465.

Sūdzība tiks izkatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekristīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

– vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

– iesnieguma iesniegšanas datumu;

– strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Saskaņā ar Regulu Nr. 524/2013 ir izveidota platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē, un Jums ir tiesības to izmantot strīda risināšanai ar zooakai.lv:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Privātuma politika

 • Visi Interneta veikalā ievadītie un/vai zooakai.lv nodotie Pircēja personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs izsaka piekrišanu, ka zooakai.lv veic attiecīgā Pircēja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
 • Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir zooakai.lv.
 • Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – informēšana par aktualitātēm, pasūtījumu noformēšana, Preču pārdošana un piegāde.
 • AKAI SIA ir tiesības ar e-pasta un īsziņu starpniecību informēt Pircējus par dažāda veida ar Interneta veikalu un Sabiedrību saistītām aktualitātēm. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu saņemšanas, nosūtot par to Sabiedrībai informāciju uz e-pastu info@zooakai.lv.
 • Pircējam ir tiesības Interneta veikalā pašam pievienot, labot vai dzēst par sevi norādītos datus.
 • Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, Preču piegādātājam un kurjeram).

Beigu noteikumi

 • Ja Pircējs nepilda vai nepienācīgi pilda Noteikumus, pārkāpj normatīvo aktu prasības, ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Sabiedrībai vai trešajām personām, tad Sabiedrībai ir tiesības atteikt Pircējam pakalpojumu sniegšanu, Preču piegādi, liegt pieeju Interneta veikalam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.
 • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Interneta veikalu un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai.
 • Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju no vienas puses un Sabiedrību vai Preču piegādātāju no otras puses, ir risināmi saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (tiesas piekritību nosakot pēc Sabiedrības juridiskās adreses prasības celšanas brīdī).